Viện phát triển giáo dục nghề nghiệp ATEC thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Viện phát triển giáo dục nghề nghiệp ATEC thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Căn cứ quyết định số 241/QĐ-HĐT của Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngày 13 tháng 12 năm 2023. Viện phát triển giáo dục nghề nghiệp ATEC trân trọng thông báo đến các thí sinh tham dự kì thi với kết quả dưới đây.
😍Thí sinh tra cứu kết quả tại: https://tracuu.vienatec.edu.vn/
Thí sinh lưu ý phải nhập đúng số báo danh, số CCCD/CMT đăng kí dự thi để kiểm tra kết quả.
Trận trọng!

Tra cứu thông tin

0942455666