ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
 • Học phí: 3.000.000 đ đã bao gồm tài liệu
 • Khai giảng: trung tuần tháng 6/2020
 • Địa điểm học: Tầng 3 nhà A, ĐH Việt Bắc
 • Liên hệ: 0383 289 186  – 0965 363 999
Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN
 • Đăng ký học: tại website
 • Hồ sơ: Tải hồ sơ tại đây
 • Học phí: 3.000.000 đ đã bao gồm tài liệu
 • Khai giảng: trung tuần tháng 6/2020
 • Địa điểm học: Tầng 3 nhà A, ĐH Việt Bắc
 • Liên hệ: 0383 289 186  – 0965 363 999
Lớp chứng chỉ tin học
 • Đăng ký học: tại website
 • Hồ sơ: Tải hồ sơ tại đây
 • Học phí: 300.000 đ
 • Khai giảng: Hàng tuần
 • Địa điểm học: Tầng 3 nhà A, ĐH Việt Bắc
 • Liên hệ: 0383 289 186  – 0965 363 999
Lớp Cử nhân Luật
 • Đăng ký học: tại website
 • Hồ sơ: Tải hồ sơ tại đây
 • Học phí: 3.000.000 đ đã bao gồm tài liệu
 • Khai giảng: trung tuần tháng 6/2020
 • Địa điểm học: Tầng 3 nhà A, ĐH Việt Bắc
 • Liên hệ: 0383 289 186  – 0965 363 999
Lớp chứng chỉ ngoại ngữ
 • Đăng ký học: tại website
 • Hồ sơ: Tải hồ sơ tại đây
 • Học phí: 1.700.000 đ
 • Khai giảng: Hàng tuần
 • Địa điểm học: Tầng 3 nhà A, ĐH Việt Bắc
 • Liên hệ: 0383 289 186  – 0965 363 999
Lớp chứng chỉ tin học
 • Đăng ký học: tại website
 • Hồ sơ: Tải hồ sơ tại đây
 • Học phí: 300.000 đ
 • Khai giảng: Hàng tuần
 • Địa điểm học: Tầng 3 nhà A, ĐH Việt Bắc
 • Liên hệ: 0383 289 186  – 0965 363 999

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

ATEC luôn tìm kiếm cơ hội được hợp tác với các đối tác tin cậy để triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, dịch vụ hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế, dịch vụ tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tư vấn du học.
Thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ; Tư vấn các chương trình du học, việc làm trong và ngoài nước.

CÁC đối tác và các chương trình đã và đang hoạt động

Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội

Liên kết đào tạo

CĐ Sư Phạm Thái Nguyên

Liên kết đào tạo

Trường CĐ Y Tế Thái Nguyên

Liên kết đào tạo

ĐH KT & QTKD Thái Nguyên

Liên kết đào tạo

Đại Học Khoa Học Thái Nguyên

Liên kết đào tạo

Trường TC NN & PTNT Quảng Trị

Liên kết đào tạo

Trường ĐH Sao Đỏ

Liên kết đào tạo

Trường Đại Học Hùng Vương

Liên kết đào tạo

Trường CĐ Nghề Hà Giang

Liên kết đào tạo

Trường CĐ Nghề Số 1 – Bộ QP

Liên kết đào tạo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội

Liên kết đào tạo

Trường Cao Đẳng Quảng Ngãi

Liên kết đào tạo

Trường CĐ KTKT Vĩnh Phúc

Liên kết đào tạo

Đại Học Nguyễn Tất Thành

Liên kết đào tạo

Trường CĐ Cộng Đồng Hà Nội

Liên kết đào tạo

CĐ Công Nghệ Y Dược Việt Nam

Liên kết đào tạo

Trường CĐ KTTC Thái Nguyên

Liên kết đào tạo

Trường CĐ KTKT Điện Biên

Liên kết đào tạo

Trường CĐ KTKT Lâm Đồng

Liên kết đào tạo

Trường CĐ KTKT Bạc Liêu

Liên kết đào tạo

Trường CĐ KTKT Quảng nam

Liên kết đào tạo

Trường CĐ Kinh Tế TP HCM

Liên kết đào tạo

Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2

Liên kết đào tạo

Trường ĐH Kinh Tế – Luật

Liên kết đào tạo