THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

Viện Phát triển giáo dục nghề nghiệp ATEC thông báo kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng như sau:

1.Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng hoặc tương đương

1.1.Đối tượng tuyển sinh:

Công chức, viên chức đang giữ các chức vụ trưởng phòng, phó phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương và các cá nhân có nhu cầu.

1.2. Thời gian mở lớp, phương thức học, đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ

Thời gian học: Dự kiến cuối tháng 10 năm 2020

Hình thức học: Học ngoài giờ hành chính (thứ 7 và chủ nhật) học trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại Trường Đại Học Việt Bắc.

Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ: Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.

1.3. Học phí: 3.000.000đ/1hv (lưu ý nhà trường không thu thêm quỹ lớp, hay bất cứ khoản thu nào khác kinh phí quy đinh)

2.Lớp bồi dưỡng nghạch chuyên viên chính

2.1.Đối tượng tuyển sinh:

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước là chuyên viên dự kiến thi hoặc bố trí và ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002); Cán bộ trong các tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước có mức lương từ 3,33 trở lên; Cán bộ, công chức có ít nhất 8 năm kinh nghiệm giữ ngạch chuyên viên có nhu cầu học tập để thi nâng ngạch và các học viên co nhu cầu.

2.2.Thời gian mở lớp, phương thức học, đơn vị đào tạo và cấp chức chỉ

Thời gian học: Dự kiến 24 tháng 10 năm 2020

Hình thức học: Học trên phần mềm Zoom

Đơn vị đào tạo và cấp chức chỉ: Trường cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.3.Học phí: 3.000.000đ/1hv (lưu ý nhà trường không thu thêm quỹ lớp, hay bất cứ khoản thu nào khác kinh phí quy đinh)

3.Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

3.1.Đối tượng tuyển sinh:

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước là chuyên viên hoặc dự kiến thi, sắp xếp vào mã ngạch 01.003; Cán bộ làm việc trong các tổ chức Đảng và đoàn thể; Người lao động đã tốt nghiệp cao đẳng, đại  học có nhu cầu học tập để thi vào ngạch chuyên viên.

3.2.Thời gian mở lớp, phương thức học, đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ

Thời gian học: Dự kiến 24 tháng 10 năm 2020

Hình thức học: Học trên phần mềm Zoom

Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ: Trường cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.3.Học phí: 2.500.000đ/1hv (lưu ý nhà trường không thu thêm quỹ lớp, hay bất cứ khoản thu nào khác kinh phí quy định)

Cách thức đăng ký thi

-Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu thông tin khai đầy đủ, CMND photo, 3 ảnh cỡ (3*4), bằng tốt nghiệp cao nhất công chứng

-Hoặc đăng ký trực tiếp tại: Văn phòng tuyển sinh, Viện phát triển giáo dục Nghề nghiệp ATEC – tầng 3 nhà B Trường Đại Học Việt Bắc

Liên hệ: Mr Huyền: 0981.642.368

                Mr Hương: 0393.180.898

Viện phát triển giáo dục nghề nghiệp ATEC trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm cảu Qúy đơn vị.

Tra cứu thông tin

0942455666