THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH,

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

Căn cứ chương trình hợp tác giữa Viện Phát triển Giáo dục nghề nghiệp ATEC với Đại học Nội Vụ Hà Nội về việc đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Viện Phát triển GDNN ATEC liên tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

  1. Học phí: Theo quy định của Bộ Nội Vụ
  2. Phương thức học: Học trực tuyến hoặc học trực tiếp vào các ngày cuối tuần (T7, CN)
  3. Đăng ký học: Học viên đăng ký trực tiếp tại Viện Phát triển GDNN ATEC – Tầng 3 trường Đại học Việt Bắc, P. Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. ĐT liên hệ: 0869681999

Tra cứu thông tin

0942455666